Earth Day

 
Var tacksam för den jord vi lever på, ta den inte förgivet, var snäll mot den, så är den snäll mot dig. Ta inte livet förgivet, ta vara på det, var tacksam, lev i nuet, ta vara på varandra, säg fina saker till varandra. Behandla alla med respekt såväl människor som djur. Jorden är för alla. Jorden är inte ett slakthus eller en otrevlig plats. Jorden är vacker med alla sina fantastiska platsen. Lev idag, svunnen tid kommer ej igen. Lev som du lär, gör saker som gör dig glad, livet är inte alltid lätt men det finns alltid något bra. Ta vara på det och de du har i din närhet. Man vet alltid när det är försent. Var vänlig, andas, stanna upp och njut. Vi har bara ett liv och en planet. Ta hand om det.
 
~Mina ord för dagen och för vår planet.~ /Jen
 
Be thankful for living on this planet, don't take it for granted, be kind to it, and it will be kind back. Don't take life for granted, take care of yourself and your live, be grateful, live in present, take care of eachother, say nice things to others. Treat everyone with respect, humans as animals. Earth is for everyone. Earth is not a slaughterhouse or a evil place. Earth is a beautiful place with lots of fantatisc spots. Live today, time is not coming again. Life as you learn, do things that make you happy, life is not always easy but there's always something good. Take care of what you got and people close to you. You never know when it's to late. Be kind, breath, take a moment to do nothing. We got one life and one planet. Take care of it.
 
~My words for today and for our planet~
 
 
 
 
 
 
 

Kommentera här: